ZenVet tim:

 

Irina Kovačević, dr.vet.med., univ. spec. mag.

Rođena 1978.g. u Zagrebu. Nakon završene gimnazije upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Za vrijeme studija višestruko nagrađivana za stručna istraživanja provedena na Klinici za unutarnje bolesti na kojoj je i diplomirala 2004.g. Po odrađenom stažu polaže stručni ispit i stječe licencu za rad u struci.
2011.g. po završenom specijastičkom studiju na Veterinarskom fakultetu stječe titulu univ. spec.mag. za domače mesoždere.
Osobni interes nalazi u dijagnosticiranju i liječenju unutrašnjih bolesti, laboratorijskoj dijagnostici, endokrinologii i porodništvu te transfuziologiji. Tijekom i nakon školovanja pohađala je mnogobrojne seminare i kongrese iz područja dijagnostike i liječenja bolesti malih životinja.

Krunoslav Pužar, dr. med. vet.

Rođen 1977. godine u Zagrebu. Nakon završetka gimnazije upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirao 2008. godine na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju. Po odrađenom stažu polaže stručni ispit i stječe licencu za rad u struci.
Upisuje specijalistički studij Mikrobiologije i epizootiologije 2011. godine. Polaže državni stručni ispit za ovlaštenog veterinara 2015. godine.
Osobni interes nalazi u dijagnostici i liječenju parazitarnih bolesti i prehrani kućnih ljubimaca. Učestalo sudjeluje u brojnim kongresima i seminarima vezanim uz polje interesa.

 

Christina Glogač, veterinarski tehničar

Rođena 1987.g. u Zagrebu gdje pohađa srednju Veterinarsku školu. Maturirala je 2006.godine s odličnim uspjehom.
Nakon odrađenog staža u maloj praksi polaže stručni ispit i stječe licencu za rad. Osobni interes i užitak nalazi u postoperativnoj skrbi pacijenata kao i njezi teško bolesnih.
Posljednjih godina redovito prisustvuje brojnim seminarima zbog vlastitog razvoja i želje za usvajanjem novih znanja.